L’Associació d’Entitats del Sector Energètic, AESE, de la que tinc l’honor de presidir, és una entitat de recent creació, sense ànim de lucre i que està formada per Mútua Elèctrica, Nord Andorra S.A., Sercensa i Unió Elèctrica D’Encamp S.A.

L’objecte i motivació que ens ha fet constituir-se com una entitat amb personalitat  i capacitat jurídica pròpia ha estat i és la d’esdevenir una plataforma de diàleg entre els distribuïdors de les diferents parròquies per tal d’exposar i debatre sobre les necessitats energètiques dels usuaris  i oferir  les solucions més adients.

Això ho fem amb criteris mediambientals promovent les energies alternatives tal i com ho podreu veure en aquest pàgina web. Considerem que és la nostra responsabilitat estudiar les possibilitats de desenvolupar serveis energètics alternatius com a projecte de país. Per això, estem elaborant projectes de producció i subministrament d’energia eòlica a tall d’exemple.

Els nostres associats cobreixen aproximadament el  50 % del territori andorrà i distribueixen  un 33% de l’energia elèctrica a Andorra i ho fan amb la voluntat de coordinar esforços per tal de millorar les condicions actuals d’inversió, de distribució del nostre sector amb l’objectiu prioritari d’oferir, cada cop més, tarifes avantatjoses per l’usuari.

Aquesta pàgina web vol ser una eina interactiva i dinàmica de comunicació amb els usuaris i on podreu consultar els nostres estatuts , òrgans de representació, projectes de desenvolupament energètic , plataforma d’informació de cadascuna de les activitats que l’associació faci a banda d’una bústia de suggeriments que ens vulgueu adreçar.

Rebeu una cordial salutació


President d’AESE
Sr. Josep Montané